Brevflettingsveiviser - Velg dokumenttype

Angi hvilken type av e-postflettingsdokument du vil skape

Brev

Lager et brevflettingsdokument som kan skrives ut.

E-post

Lagar brevflettingsdokument som du kan sende som e-postmeldinger eller som vedlegg i e-post.

Neste steg:Brevflyttingsveivise- Adresser