Objekt

Åpner en undermeny du kan bruke til å redigere egenskapene til det valgte objektet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Tekstegenskaper

Setter sideutforming ang forankringsegenskaper for teksten for valgt tegning og tekstobjekter

Skriftforming

Rediger skriftformingseffektene til det valgte objektet som ble laget i forrige dialogvindu for skriftforming.