Linjenummerering

Legger til eller fjerner og formaterer linjenumre i det gjeldende dokumentet. Du kan utelukke et avsnitt fra linjenummereringa ved å sette skrivemerket i avsnittet, velge Format → Avsnitt, trykke fanen Nummerering og fjerne merket i avkryssingsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringa. Du kan også utelukke en avsnittsstil fra linjenummereringa.

Merknadsikon

Linjenumre kan ikke brukes i HTML-format.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Linjenummerering (gjelder ikke HTML-dokumenter)


Vis nummerering

Legger til linjenummer i det gjeldende dokumentet

Vis

Brukes til å angi egenskaper for linjenummereringen.

Tegnstil

Velg formatteringsstilen som du vil bruke for linjenumrene

Format

Velg formatteringsstilen som du vil bruke for linjenumrene

Plassering

Velg plasseringen av radnumrene.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Intervall

Skriv inn linjenummereringsintervallet.

Skilletegn

Skriv inn et skilletegn som skal vises mellom linjenumrene hvis intervallet for visning av linjenumre er mer enn en linje.

Tekst

Skriv inn tekten som skal brukes som skillle.

Hver

kriv inn antall linjer mellom skillemerkene.

Merknadsikon

Skilletegn vises bare ved linjer som ikke er nummerert.


Tell

Velg om du vil ta med tomme avsnitt eller linjer i tekstrammer når linjer telles.

Tomme linjer

Inkluder tomme avsnitt i linjetellingen

Linjer i tekstrammer

Legger til linjenummer foran tekst i tekstrammer. Nummereringa starter på nytt i hver tekstramme, og tas ikke med i linjetellinga i hovedtekstområdet i dokumentet. I lenkede rammer blir ikke nummereringa startet på nytt.

Begynn på nytt for hver ny side

Starter linjenummerering på nytt på hver side i dokumentet.

Legge til linjenumre