Alle registre og innholdslister

Brukes til å oppdatere alle registre og innholdslister i det gjeldende dokumentet. Du trenger ikke å plassere skrivemerket i et register eller en innholdsliste for å bruke denne kommandoen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater → Alle registre og innholdslister