Sideformatering

Oppdater sideformatene i dokumentet og beregner det totale sideantallet som vises i statuslinja, på nytt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater → SIdeformatering


I lange dokumenter kan det ta litt tid å oppdatere sideformateringa.