Sluttnoter

Brukes til Ă„ velge hvordan sluttnoter skal formateres. Du kan velge hvilken type sluttnotenummerering og hvilke stiler som skal brukes.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Fotnoter/sluttnoter → Sluttnotertab


Autonummerering

Vel nummereringsstilen du vil bruke for fotnoter og sluttnoter.

Utvalg

Beskrivelse

A, B, C

Store bokstaver

a, b, c

SmÄ bokstaver

I, II, III

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii

Romertall (smÄ bokstaver)

1, 2, 3

Arabiske tall

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bokstaver. Etter de fÞrste 26 oppfÞringene starter nummereringen pÄ nytt med «AA».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med smÄ bokstaver. Etter de fÞrste 26 oppfÞringene starter nummereringen pÄ nytt med «aa».


Start pÄ

Velg nummeret du vil gi den fĂžrste sluttnoten i dokumentet. Dette er nyttig hvis du vil at nummereringa av sluttnoter skal omfatte mer enn ett dokument.

FĂžr

Skriv inn tekst du vil vise foran sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «re:» for Ä vise «re: 1».

Etter

Skriv inn tekst du vil vise bak sluttnotens nummer i sluttnoteteksten. Du kan for eksempel skrive inn «)» for Ä vise «1)».

Stiler

Du bĂžr knytte en avsnittsstil til sluttnotene i dokumentet for Ă„ sikre at de har et ensartet utseende.

Avsnitt

Velg paragrafstilen for sluttnoteteksten.

Side

Velg sidestilen du vil bruke for sluttnoter.

Tegnstiler

Du kan tildele stiler til sluttnoteankre og sluttnotetekst. Du kan bruke en av de forhÄndsbestemte sluttnotestilene eller en annen stil.

TekstomrÄde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnoteanker i tekstomrÄdet for dokumentet.

SluttnoteomrÄde

Velg tegnstilen du vil bruke for sluttnotenummer i sluttnoteomrÄdet.