Nummerering

Brukes til Ă„ angi nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldende dokumentet.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Verktþy → Kapittelnummerering → Nummerering


NivÄ

Velg kapittelet du vil endre, og angi nummereringsvalgene du vil bruke pÄ dette nivÄet. Du kan velge «1-10» hvis du vil bruke valgene for nummerering, unntatt avsnittsstilen, pÄ alle nivÄene.

Nummerering

Brukes til Ä angi formateringen for det valgte disposisjonsnivÄet.

Avsnittsstil

Brukes til Ä velge avsnittsstilen du vil tildele til det valgte disposisjonsnivÄet. Hvis du velger «Ingen», blir det ikke angitt noen avsnittsstil for det valgte disposisjonsnivÄet.

Tall

Velg nummereringsstilen du vil bruke pÄ det valgte disposisjonsnivÄet.

Valg

Beskrivelse

A, B, C, ...

Store bokstaver

a, b, c, ...

SmÄ bokstaver

I, II, III, ...

Romertall (store bokstaver)

i, ii, iii, ...

Romertall (smÄ bokstaver)

1, 2, 3, ...

Arabiske tall

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det andre tallet pÄ nivÄ tre vÊre «BBB».

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske smÄ bokstaver, der antallet bokstaver viser kapittelnivÄet. For eksempel vil det tredje tallet pÄ nivÄ to vÊre «cc».

Ingen

Det brukes ikke noe nummereringssymbol. Det er bare tegn eller symboler som angis i feltene under Skilletegn som vises i begynnelsen av den nummererte linja.


Tegnstil

Brukes til Ă„ velge format for nummereringstegnet.

Vis undernivÄer

Velg hvor mange nivÄer for disposisjonsnummerering som skal tas med i kapittelnummereringen. Hvis du for eksempel velger «3» for Ä vise tre nivÄer for kapittelnummerering, vil dette vises som 1.1.1

Skilletegn Foran

Skriv inn teksten du vil vise foran kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn «Kapittel » for Ä vise «Kapittel 1».

Skilletegn Etter

Skriv inn teksten du vil vise bak kapittelnummeret. For eksempel kan du skrive inn et punktum (.) for Ä vise «1.».

Start pÄ

Velg tallet du vil starte kapittelnummereringa pÄ nytt med.