Slå sammen tabeller

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Slå sammen tabeller


Hvis du velger å slå sammen tabeller når skrivemerket står i den midterste av tre tabeller som står ved siden av hverandre, blir du spurt hvilken av de andre tabellene du vil slå denne tabellen sammen med.