Utfør og rediger endringer

Formaterer fila automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting.Alternativer.Det vises et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise endringene.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Godta alt

Applies all of the formatting changes.

Avvis alt

Rejects all of the formatting changes.

Rediger endringer

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Godta eller avvis autoformat-endringer, Filter-fanen