Bruk

Formaterer fila automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting.Alternativer

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Slå av Autoformatering og Autoretting

Når du bruker automatisk formatering, gjelder disse reglene:

Autoformatering av overskrifter

Et avsnitt formateres som en overskrift når disse vilkårene er oppfylt:

  1. Avsnittet må begynne med en stor bokstav

  2. Avsnittet må ikke avsluttes med et punktum.

  3. Det er et tomt avsnitt både over og under avsnittet.

Autoformatering av punktlister og nummererte lister

Du kan lage en punktliste ved å skrive en bindestrek (-), stjerne (*) eller et plusstegn (+) fulgt av et mellomrom eller en tabulator først i et avsnitt.

Du kan lage en nummerert liste ved å skrive et tall med et punktum (.) like bak, etterfulgt av et mellomrom eller en tabulator først i et avsnitt.

Merknadsikon

Automatisk nummerering kan bare brukes på avsnitt som er formatert med avsnittsstilen Standard, Brødtekst eller Innrykket brødtekst.


Autoformatering av skillelinjer

Hvis du skriver inn tre eller flere bindestreker (---), understreker (___) eller likhetstegn (===) etter hverandre og trykker Enter, erstattes avsnittet av en vannrett linje som er like bred som siden. Linja gjøres med andre ord om til den nederste kantlinja til det foregående avsnittet. Disse reglene gjelder:

  1. Tre bindestreker (-) gir en enkelt linje (0,05 pt tykk, 0,75 mm avstand til innholdet).

  2. Tre understreker (_) gir en enkelt linje (1 pt tykk, 0,75 mm avstand til innholdet).

  3. Tre likhetstegn (=) gir en dobbelt linje (1,10 pt tykk, 0,75 mm avstand til innholdet).