Autoformatering for tabeller

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Autoformatering (med peker i en tabell)


Bruke autoformatering på en tabell

  1. Plasser skrivemerket i en tabellcelle, eller merk cellene du vil formatere.

  2. Velg Tabell → Autoformatering og trykk formatet du vil bruke.

  3. Trykk OK.

Format

Viser en liste med tilgjengelige formateringsstiler for tabeller. Velg formatet du vil bruke og trykk OK.

Legg til

Legg til en ny tabellstil til listen.

  1. Formater en tabell i dokumentet.

  2. Marker tabellen og velg Tabell → Autoformater Stiler.

  3. Trykk Legg til.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Slett

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

Formatering

Velg formateringsegenskapene du vil ta med i den valgte tabellstilen.

Tallformat

Inkluderer nummereringsformat i den markerte tabellstilen.

Skrift

Inkluderer skriftformatering i den valgte tabellstilen

Justering

Inkluderer innstillengene for justering av den valgte tabellstilen

Kantlinje

Inkluderer rammestiler i den valgte tabellstilen.

Mønster

Inkluderer bakgrunnsstiler i den valgte stilen.

Endre navn

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.