Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect


Ved skriving

Gjør automatisk rettinger i dokumentet mens du skriver. Du kan angi valg for slike rettinger ved å velge Verktøy → Autoretting Alternativerog trykke fanen Alternativer

Bruk

Formaterer fila automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting.Alternativer

Utfør og rediger endringer

Formaterer fila automatisk i samsvar med valgene du har angitt under Verktøy → Autoretting.Alternativer.Det vises et dialogvindu du kan bruke til å godta eller avvise endringene.

Autoretting

Åpner dialogvinduet Autoretting.

Åpne AutoFormat for tabellerdialogenklikk i en tabellcelle, og velg såTabell - AutoFormatc Stiler