Nummereringsstil

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å lage din egen nummereringsstil. Du kan bruke stilbehandleren til å behandle nummeringsstilene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny(for listestiler)


Når du lager en nummereringsstil, gis nummereringen et navn. Derfor blir slike maler også kalt «navngitte» nummereringer. Du kan lage ikke navngitte nummereringer, som brukes til direkte formatering, ved hjelp av dialogvinduet Punktmerking og nummerering eller ved hjelp av knappene på objektlinja.

Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Punkttegn

Vis de ulike punktmerkene du kan velge.

Merknadsikon

Punktmerking og nummerering av avsnitt er kun støttet i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Vis de ulike nummereringsstilene du kan ta i bruk.

Disposisjon

Vis de ulike stilene du kan bruke på en hierarkisk liste. Med LibreOffice kan du bruke opp til ni ulike nivåer i et listehierarki.

Grafikk

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

Posisjon

Angir innrykks-, avstands- og justeringsinnstillinger for en nummerert eller punktoppstilt liste.

Alternativer

Angir formateringsinnstillingene for nummererte lister eller punktlister. Du kan også bruke individuell formatering for ulike nivåer i listehierarkiet.

Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.