Tegnstil

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å lage din egen skriftstil.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Stilbehandler og åpne sprettoppmenyen Endre/Ny(for Tegnstiler)


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Tilbakestill

Still tilbake endringene på denne fanen, så den blir slik den var før den ble åpnet. Du blir ikke spurt om å bekrefte.

Standard

Still de verdiene du kan endre i dette dialogvinduet tilbake til standardverdiene.

Advarselsikon

Det blir ikke spurt om bekreftelse før standardinnstillingene blir hentet inn på nytt.