Beste radhøyde

Tilpasser automatisk høyden på alle radene, slik at de passer til celleinnholdet. Dette er standardinnstillingen for nye tabeller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøyde

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Beste radhøyde


Merknadsikon

Dette valget kan bare brukes når tabellen inneholder minst én rad med fast høyde.