Alternativer

Brukes til å angi egenskaper for objektet, bildet eller ramma som er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Alternativer...

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Alternativer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger/Ny → Alternativertab

Velg fanen Sett inn → Ramme → Alternativer


Navn

Angir navnet til det valgte elementet og eventuelle lenker som er knyttet til det.

Navn

Gi det valgte elementet et navn.

Tipsikon

Du bør gi objekter, bilder og rammer et beskrivende navn, slik at du enkelt kan finne dem igjen i lange dokumenter.


Alternativ tekst (gjelder bare flytende rammer, bilder og objekter)

Skriv inn teksten som skal vises i en nettleser når det valgte elementet ikke er tilgjengelig. Alternativ tekst brukes også for å hjelpe folk med funksjonshemninger.

Forrige lenke

Viser elementet (objektet, bildet eller ramma) som kommer før dette elementet i en lenket rekkefølge. Hvis du vil legge til eller endre den forrige lenka, velger du et navn i lista. Hvis du lenker rammer, må den gjeldende ramma og målramma være tomme.

Neste lenke

Viser elementet (objektet, bildet eller ramma) som kommer etter dette elementet i en lenket rekkefølge. Hvis du vil legge til eller endre den neste lenka, velger du et navn i lista. Målramma må være tom for at du skal kunne lenke rammer.

Beskytt

Brukes til å angi valg for beskyttelse for det valgte elementet.

Innhold

Hindrer at innholdet i det valgte elementet blir endret.

Du kan fortsatt kopiere innholdet i det valgte elementet.

Plassering

Låser det valgte elementets plassering i dokumentet.

Størrelse

Låser størrelsen til det valgte elementet.

Egenskaper

Brukes til å angi utskrifts- og tekstinnstillinger for det valgte elementet.

Redigerbar i skrivebeskyttet dokument (gjelder bare rammer)

Sett et merke her hvis du vil ha mulighet til å redigere innholdet i en ramme, selv om dokumentet er skrivebeskyttet.

Skriv ut

Tar med det valgte elementet når du skriver ut dokumentet.

Tekstflyt

Brukes til å velge ønsket tekstretning i en ramme. Velg Bruk innstillinger fra overordnet objekt i lista hvis du vil bruke standardinnstillingene for tekstretning på siden.

Loddrett justering av innholdet

Bestemmer den loddrette justeringen av innholdet i rammen. Som oftest er dette tekstinenhold, men justeringen påvirker også tabeller og andre objekt som er forankret til tekstområdet som tegn, til tegn eller til avsnitt. Dette kan for eksempel være rammer, bilder eller tegninger.

Tekstretning.