Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenka til bildet, ramma eller OLE-objektet som er valgt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Hyperlenketab

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Hyperlenke

Velg fanen Sett inn → Ramme → Hyperlenke


Lenke til

Angi lenkas egenskaper.

URL

Skriv inn den komplette stien til fila du vil åpne.

Bla gjennom

Finn fila du vil at hyperlenka skal åpne, og trykk Åpne. Målfila kan ligge på din egen datamaskin eller på en FTP-tjener på Internett.

Navn

Skriv inn navnet du vil bruke på lenka.

Ramme

Skriv navnet på rammen som målfilen skal åpnes i. De forehandsdefinerte navnene på målrammene er omtalte her.

Bildekart

Velg hvilken Bildekart-type du vil bruke. Innstillingene for bildekartet overstyrer innstillingene du angir for hyperlenka på denne siden.

Bildekart på tjeneren

Bruker et bildekart som er lagret på en tjener.

Bildekart på klienten

Bruker bildekartet du lagde for det valgte objektet.

URL