"Bilde"

Brukes til å angi valg for speiling og lenker for det valgte bildet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Bilde → Bilde


Speil

Loddrett

Snur det valgte bildet loddrett.

Vannrett

Snur det valgte bildet horisontalt.

På alle sidene

Speiler det valgte bildet vannrett på alle sidene.

På venstresider

Speiler det valgte bildet vannrett bare på partallssider.

På høyresider

Speiler det valgte bildet vannrett bare på oddetallssider.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.

Lenke

Setter inn bildet som en lenke.

Filnavn

Viser stien til bildefila lenka peker på. Du kan endre lenka ved å trykke bla gjennom-knappen () og velge filen du vil at lenken skal peke på.

Bla gjennom

Finn den nye bildefila du vil lage en lenke til og trykk Åpne.

Format → Speil

Rediger → Lenker