Bilde

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Du kan også endre noen av egenskapene til det valgte bildet ved hjelp av snarveistaster.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Bilde

Velg knappen Sett inn → Bilde → Fra fil → Egenskaperknapp

På verktøylinja Bilde (når du har valgt bilder), klikk på

Ikon

Bildeegenskaper


Dialogvinduet Bilder inneholder disse arkfanene:

Type

Brukes til å velge størrelse på og plassering av valgte objekter eller rammer på en side.

Alternativer

Brukes til å angi egenskaper for objektet, bildet eller ramma som er valgt.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenka til bildet, ramma eller OLE-objektet som er valgt.

"Bilde"

Brukes til å angi valg for speiling og lenker for det valgte bildet.

Beskjær

Klipp eller skaler det valgte bildet. Du kan også tilbakestille bildet til den opprinnelige størrelsen.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.