Fotnote

Brukes til ĂĄ angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linja som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Side → Fotnote

Velg fanen Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Fotnote tab


FotnoteomrĂĄde

Brukes til å velge hvor høyt fotnoteområdet skal være.

Ikke høyere enn sidehøyden

Justerer automatisk høyden på fotnoteområdet avhengig av antall fotnoter.

Maksimum høyde for fotnote

Setter maksimum høyde for fotnoteområdet. Aktiver og skriv inn høyden.

Setter maksimum høyde for fotnoteområdet.

Avstand til tekst

Velg hvor stor avstand det skal være mellom mellom bunnmargen på siden og den første linja med tekst i fotnoteområdet.

Skillelinje

Angir posisjonen til skillelinjen og andre genskaper til denne.

Posisjon

Velg hvor linja som skiller hovedteksten fra fotnoteomrĂĄdet, skal plasseres vannrett.

Stil

Velg en formateringsstil for skillelinjen. Velg «Ingen» hvis du ikke vil bruke noen skillelinje.

Tykkelse

Velg tykkelsen pĂĄ separasjonslinja.

Farge

Velg fargen pĂĄ separasjonslinja.

Lengde

Angi lengden pĂĄ skillelija angitt i prosent av sidebredden.

Avstand til innholdet i fotnotene

Angi hvor avstand du vil ha mellom skillelinja og første linje i fotnoteområdet.

Tipsikon

Om du vil legge inn avstanden mellom to fotnoter, vegl Formater → Avsnitt og klikk på fanen Innrykk og mellomrom.