Sidestil

Brukes til å velge formateringsstiler og oppsett for den gjeldende sidestilen, blant annet valg for sidemarger, topp- og bunntekster og sidebakgrunn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Side

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny(for sidestiler)


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Side

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Topptekst

Bruk en topptekst på sidestilen. Toppteksten er et område i øverste sidemarg der du kan legge til tekst eller bilde.

Bunntekst

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en bolk.

Fotnote

Brukes til å angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linja som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekstrutenett

Legg et tekstrutenett til den gjeldende sidestilen. Dette valget er kun tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er satt under Språkinnstillinger → Språk i dialogvinduet.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.