Disposisjon og nummerering

Bruke stil Ä legge til eller fjerne disposisjon, nummerering eller punktmerking fra avsnittet. Du kan ogsÄ velge hvilken nummereringsstil du vil bruke, og starte nummereringa pÄ nytt i en nummerert liste.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg fanen Format → Avsnitt → Disposisjon og nummerering

Velg Vis → Stilbehandler, Ă„pne sprettoppmenyen (i avsnittsstiler), velg Ny Omriss og nummereringtab (avsnitsstiler)


  1. For Ä endre nummereringsalternativene for avsnitt som bruker samme avsnittsstil, velgVis - Siler og formateringog klikk deretterAvsnittsstilerikon, HÞyreklikk stilen i listen, velgEndreog klikk sÄOmriss og numerering.

  2. For Ă„ endre nummereringsinnstillingene for valgte avsnitt, velger du Format → Avsnitt og klikker pĂ„ fanen Disposisjon og nummerering.

Vis overskriftsnivÄer

Tildeler de valgte avsnittene eller den valgte avsnittsstilen et disposisjonsnivÄ fra en til ti. Velg BrÞdtekst hvis du vil ta bort et tildelt disposisjonsnivÄ.

Nummerering

Nummereringsstil

Velg hvilken nummereringsstil du vil bruke pÄ avsnittet. Disse stilene finner du ogsÄ i Stilbehandleren hvis du trykker knappen Nummereringsstil.

Rediger stil

Rediger egenskapene til den valgte nummereringsstilen. Disse egenskapene vil bli benyttet for alle avsnitt som er formatert med den angitte nummereringsstilen

Denne delen vises bare nĂ„r du velger Format → Avsnitt for Ă„ redigere egenskapene til det gjeldende avsnittet.

Start pÄ nytt ved dette avsnittet

Restarter neummereringen ved det aktive avsnittet.

Start med:

Velg denne sjekkboksenog skriv inn nummeret du vil tildele avsnittet.

Tallboksen «Start med»

Velg nummeret du vil gi avsnittet. Avsnittene som kommer etter dette, blir nummerert fortlĂžpende fra tallet du velger her.

Linjenummerering

Brukes til Ă„ angi valg for Linjenummerering. Hvis du vil legge til linjenumre i dokumentet, kan du velge VerktĂžy → Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringen

Tar med det gjeldende avsnittet i linjenummereringa.

Start pÄ nytt ved dette avsnittet

Starter linjenummereringen pÄ nytt ved det gjeldende avsnittet, eller ved nummeret du velger.

Start med

Velg tallet du vil starte linjenummereringa pÄ nytt ved.