Sett Inn (Dokument)

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felter

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Fil


Tipsikon

For å alltid ha den nyeste versjonen av en fil, setter du inn et område i dokumentet og setter deretter inn en lenke til tekstfilen inn i dette området. Se mer om dette i sett inn et område.