Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Table - Insert Table

+F12

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Tabell


LibreOffice kan automatisk format tall du skriver inni en tabellcelle, for eksempeldato og tider. For å aktivere denne funksjonaliteten, velg - LibreOffice Writer - Tabell og klikk Nummer gjenkjenningssjekkboksen i inndata i tabeller .

Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Navn

Skriv inn navnet på tabellen.

Kolonner

Skriv inn antall kolonner du vil ha i tabellen

Rader

Skriv inn antall rader du vil ha i en tabell.

Valg

Angi valg for tabellen.

Overskrift

Inkluderen overskriftsradfor tabellen.

Repeat heading rows on new pages

Gjentar tabelloverskriften øverst på alle de neste sidene dersom tabellen går over mer enn én side.

Heading rows

Velg hvor mange rader som skal brukes for overskriften.

Don't split the table over pages

Hindrer at tabellen blir delt over mer enn én side.

List of AutoFormats

Select a predefined AutoFormat for the new table.

Ikon på verktøylinja Sett inn

Trykk knappen Tabell i verktøylinja Sett inn for å åpne dialogvinduet Sett inn tabell, som du kan bruke til å sette en tabell inn i det gjeldende dokumentet. Du kan også trykke pila, dra for å velge antallet rader og kolonner du vil ha i tabellen, og så klikke i den siste cellen.

Sette inn tabeller

Ikon

Tabell

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Lage Kantlinjer for Tabeller og Tabellceller

Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyt

- LibreOffice Writer → Tabell