Endre størrelse på og flytte rammer og objekter med tastaturet

Du kan endre størrelse på og flytte valgte rammer og objekter ved hjelp av tastaturet.

Du kan flytte en merket ramme eller et merket objekt ved å trykke en piltast. Du kan flytte med ett enkelt bildepunkt ved å holde nede og trykke en piltast.

Hvis du vil endre størrelse på en merket ramme eller et merket objekt, må du først trykke Ctrl + tabulatortasten. Nå vil ett av håndtakene blinke for å vise å det er valgt. Du kan velge et annet håndtak ved å trykke Ctrl + tabulatortasten en gang til. Trykk en piltast for å endre størrelse på objektet med en rutenettenhet. Hvis du vil endre størrelsen med ett bildepunkt, må du holde nede og trykke en piltast.

Stegene som du beveger et objekt med, med tatstauret bestemmes av dokument rutenettet. For å endre egenskapene tildokumentrutenettet, velg - LibreOffice Writer - Rutenett.

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)