Ramme

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Tabell

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn ramme manuelt


Du kan redigere en ramme ved å trykke kanten for å merke den, og så velge Format→ Ramme. Du kan også endre størrelse på eller flytte en merket ramme ved å bruke spesielle snarveistaster.

Du kan slette en ramme ved å trykke kanten av ramma og trykke Delete.

Hvis du ser små røde piler ved begynnelsen og slutten av tekst i en ramme, kan du bruke piltastene til å bla gjennom resten av teksten.

I forhåndsvisningsområdet i dialogvinduet Ramme vises ramma som en grønn firkant, og referanseområdet vises som en rød firkant.

Du kan også forhåndsvise effektene når du endrer forankringspunktene til «Som tegn». «Grunnlinjen» er tegna med rødt, «Tegn» er skrifttypen og «Høyde» er linjehøyden inklusive rammen.

Type

Brukes til å velge størrelse på og plassering av valgte objekter eller rammer på en side.

Alternativer

Brukes til å angi egenskaper for objektet, bildet eller ramma som er valgt.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenka til bildet, ramma eller OLE-objektet som er valgt.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en bolk.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Knapp på verktøylinja Sett inn:

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pila ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i ramma.

Ikon

Sett inn ramme manuelt

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Innsetting, redigering og lenking av tekstrammer