Skrive inn litteraturhenvisning

Brukes til å endre innholdet i en litteraturhenvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Litteraturhenvisning og velg Rediger


Oppføringsdata

Skriv inn en kort navn og velg den aktuelle typen litteraturhenvisning. Nå kan du skrive inn data i resten av feltene i oppføringa.

Kortnavn

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Type

Select the source for the bibliography entry.

Formatere litteraturhenvisninger