Oppføringer (litteraturliste)

Angi format for oppføringene i en illustrasjonsliste.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når bibliografi er valgt)


Type

Hvilken type som vises er avhengig av de ulikelitteraturkildene

Struktur og formatering

Linja Struktur brukes til å angi hvordan oppføringer i registre eller lister skal settes sammen. Du kan endre utseendet til en oppføring ved å skrive inn koder eller tekst i de tomme boksene på denne linja. Du kan også plassere skrivemerket i en tom boks eller trykke en kode, og deretter trykke en av kodeknappene.

Tabulator (T)

Setter inn en tabulator. Velg et tegn i Fylltegn-lista for å legge til et fylltegn foran tabulatoren. Velg en verdi i Tabulatorposisjon for å endre tabulatorens plassering, eller merk av for Høyrejuster.

Type

Viser de tilgjengelige litteraturhenvisningene. Du kan legge til en litteraturhenvisning i linja Struktur ved å trykke på den, plassere skrivemerket i et tomt felt på linja og velge Sett inn. Bruk dialogvinduet Skriv inn litteraturhenvisning til å legge til nye litteraturhenvisninger.

Sett inn

Legger til referansekoden for den valgte litteraturhenvisninga i linja Struktur. Velg en oppføring i lista, plasser skrivemerket i et tomt felt og trykk denne knappen.

Fjern

Fjerner den valgte koden som viser til en litteraturhenvisning, fra Strukturlinja.

Tegnstil

Angi tegnstil for delen som er valgt i Struktur-linja.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan redigere den valgte tegnstilen.

Fylltegn

Her kan du velge hvilket fylltegn du vil bruke foran en tabulator.

Tabulatorposisjon

Skriv inn hvor stor avstand du vil ha mellom venstre sidemarg og tabulatoren.

Høyrejuster

Justerer tabulatoren inntil høyre sidemarg.

Sorter etter

Angi valg for sortering av litteraturhenvisningene.

Dokumentposisjon

Oppføringene i litteraturlista sorteres etter henvisningenes posisjon i dokumentet. Velg dette hvis du vil nummerere henvisningene automatisk.

Innhold

Oppføringene i litteraturlista sorteres i samsvar med dine valg av Sorteringsnøkler. Eksempler på sorteringsnøkler er forfatter eller utgivelsesår.

Sorteringsnøkler

1, 2 eller 3

Velg oppføringa som skalbrukes til å sortere oppføringene i litteraturlista. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt Innhold i området Sorter etter.

AZ

Sorterer oppføringene i litteraturlista i stigende rekkefølge alfabetisk eller etter tall.

ZA

Sorterer oppføringene i litteraturlista i synkende rekkefølge alfabetisk eller etter tall.