Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Objektliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når Objekttabell er valgt)


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslista.

Type

Velg hva slags type register du vil sette inn. Alternativene på denne fanen avhenger av hvilken registertype du velger. Hvis skrivemerket står i et register når du velger Sett inn → Register/innholdslister → Register/innholdslister, kan du redigere dette registeret.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag register/innholdsliste for

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag basert på de følgende objektene

Velg hvilke objekttyper du vil ha med i objektlista.