Stikkordmarkering

Merker den valgte teksten som en oppføring i et alfabetisk register eller i en innholdsliste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Oppføring


Du kan redigere enindeksmarkering ved å plassere skrivemerket foran stikkordet og velge Rediger → Stikkord

Du kan holde dialogvinduet Sett inn stikkord ĂĄpent mens du merker og setter inn stikkord.

Utvalg

Register/innholdsliste

Velg stikkordet som innskrivingen skal høre til.

Oppføring

Viser teksten som er merket i dokumentet. Hvis du vil, kan du skrive inn et annet ord du vil bruke som stikkord. Den merkede teksten i dokumentet blir ikke endret.

Hovedoppføring

Gjør teksten som er merket, om til en underoppføring til ordet du skriver inn her. Et eksempel: Hvis du har merket «kaldt» som et stikkord i dokumentet, kan du skrive inn «vær» i feltet «Hovedoppføring». Da vil det alfabetiske registeret inneholde oppføringa «vær, kaldt».

Underoppføring

Gjør teksten som er merket, om til en underoppføring på innrykksnivået under hovedoppføringa. Et eksempel: Hvis du har merket «kaldt» som et stikkord i dokumentet, kan du skrive inn «vær» i feltet «Hovedoppføring» og «vinter» i feltet «Underoppføring». Da vil det alfabetiske registeret inneholde oppføringa «vær, vinter, kaldt».

Fonetisk lesing

Skriv inn en fonetisk lesing av korresponderende postar. For eksempel, dersom et japansk Kanji-ord har mer enn én uttale, skriv inn den korrekte uttalen som et Katakana-ord. Kanji-ordet blir da sortert i forhold til den fonetiske lesingsoppføringen. Denne funksjonen kan bare brukes når støtte for asiatiske språk er slått på.

Uthev

Gjør den valgte teksten uthevet i stikkordlisten. LibreOffice viser sidetallet til slike stikkord med en annen formatering enn de andre oppføringene i stikkordlisten.

NivĂĄ

Innslag som bruker avsnittsformatet «Overskrift X» (X = 1-10) kan bli lagt til automatisk til innholdslisten. Nivået i innholdslisten motsvarer til disposisjonsnivået for overskriftstilen.

Merknadsikon

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for innholdslister og egendefinerte indeksposter.


Bruk pĂĄ alle lignende tekster

Merker automatisk alle andre forekomster av den merkede teksten i dokumentet. Tekst i topptekster, bunntekster, rammer og bildetekster tas ikke med.

Du kan ikke bruke denne funksjonen på en Oppføring du har skrevet inn manuelt i dette dialogvinduet.

Tipsikon

For å inkludere alle forekomsterav en tekst oppføring i en indeks, karker teksten, velg Rediger - Findn& bytt ut, og klikk Find Alle. Velg så Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Indeks Oppføring og klikk Sett inn.


Skill store og smĂĄ bokstaver

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Bare hele ord

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Sett inn

Markerer et stikkord i teksten.

Lukk

Lukker dialogvinduet.

Nytt selvvalgt register

Ă…pnar et dialogvindue der du kan skape et nytt, brukerdefinert register.

Navn

Skriv inn eit navn for det nye selvvalgte registeret. Det nye registeret blir lagt til lista over tilgjengelige register og innholdslister.

Bruke innholdslister og registre