Felter

Setter inn et felt ved skrivemerket. Dialogvinduet inneholder en liste over alle tilgjengelige felter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt

+F2

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn felter


Om felt

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Kryssreferanser

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Fordelen med å skrive inn en kryssreferanse som et felt, er at du ikke trenger å justere referansene manuelt hver gang du gjør endringer i dokumentet. Du trenger bare å oppdatere feltene ved å trykke F9. Da oppdateres også referansene i dokumentet.

Funksjoner

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Dokumentinformasjon

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Variabler

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Database

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Sett inn

Setter det valgte feltet inn i dokumentet ved skrivemerket. Trykk Lukk for å lukke dialogvinduet.