Sette inn bokmerke

Setter inn et bokmerke der skrivemerket står. Senere kan du bruke dokumentstrukturen til å gå raskt til stedet der du plasserte bokmerket. I HTML-dokumenter gjøres bokmerker om til ankere du kan gå til via hyperlenker.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bokmerke

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Bokmerke


Du kan gå til et bestemt bokmerke ved å trykke F5 for å åpne Dokumentstruktur. Trykk deretter plusstegnet (+) ved siden av oppføringa Bokmerke og dobbeltklikk bokmerket.

Bokmerker

Skriv inn navnet på bokmerket du vil opprette. Den nederste lista inneholder alle bokmerkene i dokumentet. Hvis du vil slette et bokmerke, velger du det i lista og trykker Slett.

Du kan ikke bruke de følgende tegnene i et bokmerkenavn: / \ @ : * ? " ; , . #

Slett

Du kan slette et bokmerke ved å velge det i dialogvinduet Sett inn bokmerke og trykke Slett. Du blir ikke spurt om bekreftelse.