Innrykk

Rykker inn bolken med en venstre- og høyremarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bolk → Innrykk eller velg Format → Bolker


Før bolk

Angir innrykk før bolken, ved venstremargen.

Etter bolk

Angir innrykk etter bolken, ved høyremargen.

Sette inn bolk

Feltkommandoer