Sette inn bolk

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en bolk av tekstblokken. Du kan bruke bolker til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bildetekst

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Bolk


Du kan sette inn et helt dokument i en bolk, eller sette inn en navngitt bolk fra et annet dokument. Du kan også sette inn en bolk som en DDE-lenke.

Du kan redigere en bolk ved å velge Format → Bolker.

Dialogvinduet Sett inn bolk inneholder disse fanene:

Seksjon

Setter egenskapene for seksjonen.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en bolk.

Innrykk

Rykker inn bolken med en venstre- og høyremarg.

Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Fotnoter/sluttnoter

Brukes til å velge hvor fotnoter og sluttnoter skal vises, og hvordan de skal nummereres.

Sett inn

Setter bolken du har angitt inn i dokumentet der skrivemerket er plassert.

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)