Skjulte avsnitt

Viser eller skjuler skjulte avsnitt. Dette valget gjelder bare visninga av skjulte avsnitt på skjermen, ikke i utskrifter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Skjulte avsnitt


Merknadsikon

For å aktivere denne funksjonen, velg - LibreOffice Writer -Formateringsstøtteog sjekk at Skjulte avsnittsjekkboksen ivisning avområdet er markert


Du kan bruke feltkommandoen "Skjult avsnitt" til å tildele et vilkår som må være oppfylt for at et avsnitt skal skjules. Hvis vilkåret ikke er oppfylt, vises avsnittet.

Når du skjuler et avsnitt, skjules også fotnoter og rammer som er forankret til tegn i avsnittet.