Normalutforming

Viser hvordan dokumentet ser ut når det skrives ut.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Normal