Feltskygge

Viser eller skjuler feltskygger, inkluderte harde mellomrom, myke bindestreker, register og fotnoter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Feltskygge

+ F8