Tekstgrenser

Viser eller skjuler grensene for området av siden som kan skrives ut. Disse grenselinjene skrives ikke ut.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Tekstgrenser