Rediger Fotnote/Sluttnote

Redigerer det valgte fotnote eller sluttnotemerket. Klikk foran sluttnote eller fotnoten og vleg denne kommandoen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fotnote


Du kan redigere teksten i en fotnote eller en sluttnote ved hjelp av musa ved å klikke fotnoteområdet nederst på en side eller i sluttnoteområdet på siste side i dokumentet.

Merknadsikon

Det finnes to metoder du kan bruke for å gå raskt til teksten i en fotnote eller sluttnote. Du kan bruke musa til å klikke fotnoteområdet nederst på en side eller i sluttnoteområdet nederst på siste side i dokumentet. Hvis du foretrekker å bruke tastaturet, kan du plassere musepekeren foran eller bak fotnote- eller sluttnotemerket i dokumentet og trykke Ctrl + Shift + Page Down. Nå kan du gå tilbake til fotnote- eller sluttnotemerket ved å trykke Page Up.


Nummerering

Velg hvilken type nummerering som skal brukes for fotnoter eller sluttnoter.

Automatisk

Nummererer fotnotene eller sluttnotene du setter inn, i stigende rekkefølge automatisk. Du kan endre innstillingene for automatisk nummerering i Verktøy → Fotnoter/sluttnoter.

Tegn

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Velg

Setter inn et spesialtegn som fotnote eller sluttnotemerke.

Tipsikon

For å endre formatet til en fotnote eller sluttnoteanker eller en tekst, marker teksten og velg såFormat - TegnDu kan trykke for å åpneStilog formateringsvinduet og endre fotnotens eller sluttnotens avsnittsstil.


Type

Velg typen note du vil sette inn, det vil si fotnote eller sluttnote. En fotnote settes inn nederst på den gjeldende siden, mens en sluttnote blir satt inn nederst på siste side i dokumentet.

Fotnote

Gjør en sluttnote om til en fotnote.

Sluttnote

Gjør en fotnote om til en sluttnote.

Pil venstre

Går til det forrige fotnote- eller sluttnotemerket i dokumentet.

Ikon

Forrige fotnote

Pil høyre

Går til det neste fotnote- eller sluttnotemerke i dokumentet.

Ikon

Neste fotnote

Dialogvinduet Sett inn fotnote/sluttnote.