Rediger felt

Åpner et dialogvindu der du kan endre egenskapene til et felt. Klikk foran feltet og velg sĂ„ denne kommandoen. I dialogvinduet kan du bruke pilknappene til Ă„ flytte til forrige eller neste felt.

Du kan ogsÄ dobbeltklikke et felt i dokumentet for Ä Äpne feltet for redigering.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Rediger → Felter


Tipsikon

Du kan bytte mellom visning av feltnavn og feltinnhold i dokumentet ved Ă„ velge Vis Feltnavn.


Merknadsikon

Hvis du velger en DDE-lenke i dokumentet og sĂ„ velger Rediger → Felter, vil dialogvinduet Rediger lenker Ă„pnes.


Merknadsikon

Hvis du klikker foran et «avsender»-felt og sĂ„ velger Rediger → Felter, vil dialogvinduet Brukerinformasjon Ă„pnes.


Type

Viser felttypen du redigerer.

Merknadsikon

Disse dialogvinduene er bare synlige nÄr tilhÞrende felttype er valgt.


Velg

Viser valgene for feltet, for eksempel «Fast innhold». Hvis du vil, kan du trykke et annet valg for den valgte felttypen.

Format

Velg format for feltinnholdet. NÄr det gjelder dato, klokkeslett og brukedefinerte felter, kan du ogsÄ velge «Flere formater» fra lista og sÄ angi et annet format. Formatene du kan velge blant, er avhengig av felttypen du redigerer.

Forskyvning

Viser forskyvningen for den valgte felttypen, for eksempel for feltet «Neste side», «Sidetall» eller «Forrige side». Du kan angi en ny verdi for forskyvning, som vil bli lagt til sidetallet som vises.

Advarselsikon

Hvis du vil endre det faktiske sidetallet, men ikke sidetallet som vises, mÄ du ikke bruke verdien Forskyvning til dette. Du bÞr heller endre sidetall slik det beskrives i veiledningen om Sidetall.


NivÄ

Endre de angitte verdiene og disposisjonsnivÄene for felttypen «Kapittel».

Navn

Viser navnet til en feltvariabel. Du kan skrive inn et nytt navn hvis du vil.

Verdi

Viser den gjeldende verdien til en feltvariabel. Du kan skrive inn en ny verdi hvis du vil.

Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

VilkÄr

Viser vilkÄr som mÄ vÊre oppfylt for at feltet skal vÊre slÄtt pÄ. Du kan skrive inn et nytt vilkÄr hvis du vil.

Og sÄ, Ellers

Endre feltinnholdet som vises, slik at det er avhengig av om vilkÄr som er angitt for feltet, er oppfylt eller ikke.

Makro

Åpner dialogvinduet Makrovelger, der du kan velge makroen som skal kjĂžres nĂ„r du trykker det valgte feltet i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig for funksjonsfeltet «UtfĂžr makro».

Referanse

Sett inn eller endre referanseteksten for det valgte feltet.

Makronavn

Viser navnet pÄ makroen som er knyttet til det valgte feltet.

Plassholder

Viser plassholderteksten for det valgte feltet.

Sett inn tekst

Viser teksten som er knyttet til et vilkÄr.

Formel

Viser formelen i et formelfelt.

Usynlig

Skjuler feltinnholdet i dokumentet. Feltet settes inn som et tynt grÄtt merke i dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig for felttypene «Velg variabel» og «Brukerfelt».

Bruk

Legger til det selvvalgte feltet i lista Utvalg.

Ikon

Bruk

Slett

Fjerner det selvvalgte feltet fra utvalgslista. Du kan bare fjerne felt som ikke brukes i dokumentet du arbeider med. Hvis du vil fjerne et felt som brukes i dokumentet fra lista, mÄ du slette alle forekomstene av feltet i dokumentet fÞr du fjerner det fra lista.

Ikon

Slett

Database valg

Velg en registrert database som du vil sette inn det valgte feltet fra. Du kan ogsÄ endre tabellen eller spÞrringen som det valgte feltet viser til.

Datapostnummer

Viser databasepostnummeret som settes inn nÄr vilkÄret som er angitt for felttypen «VilkÄrlig post», er oppfylt.

Pil mot venstre

GÄr til det forrige feltet av samme type i dokumentet. Denne knappen er bare slÄtt pÄ nÄr et dokument inneholder mer enn ett felt av samme type.

Ikon

Forrige felt

Pil mot hĂžyre

GÄr til det neste feltet av samme type i dokumentet. Denne knappen er bare slÄtt pÄ nÄr et dokument inneholder mer enn ett felt av samme type.

Ikon

Neste felt

Om felt