Endre navn på autotekst

Lar deg endre navnet på en oppføring for autotekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst → Endre navn


Navn

Viser navnet på det valgte autotekstelementet.

Ny

Skriv inn det nye navnet på det valgte autotekstelementet.

Snarvei

Tilordner en hurtigtast til den valgte oppføringa for autotekst.