Forhåndsvis utskrift

Forhåndsviser siden eller avslutter forhåndsvisninga.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Forhåndsvis siden

Ikon

Forhåndsvisning av utskrift


Bruk ikonene på verktøylinja Forhåndsvis utskrift for å bla gjennom sidene i dokumentet eller skrive det ut.

Du kan også bruke tastene Page Up og Page Down for å bla gjennom sidene.

Merknadsikon

Dokumentet kan ikke redigeres når det er i forhåndsvisning.