Verktøylinja

Verktøylinja inneholder funksjoner som ofte vert brukte.

Vis større

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen på statuslinjaenog fra sprettoppmenyen på skrivebordet.

Ikon

Vis større

Vis mindre

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen i arbeidsområdet inneholder også skaleringskommandoer

Ikon

Vis mindre

100 %

Displays the document at its actual size.

Ikon

Skaler til 100 %

Vis Alle

Viser hele formelen i maksimum størrelse slik at alle elementer er inkludert. Formelen er forminsket eller forstørret slik at alle formelelementer kan vises i arbeidsområdet. Gjeldene zoom faktor vises i statuslinjen viasprettoppmenySprettoppmenyen i arbeidsområdetinneholder også foprstørrelseskommandoer. >disse er kun tilgjengelige for Math dokumenter og ikke i Math objekter som er limt inn i andre dokumenter.

Ikon

Vis alt

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Ikon

Oppdater

Formelmerke

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, blir det markert med en tynn ramme i formelen hvor i Kommandovinduet den står.

Ikon

Formelmerket

Symboler

Åpner dialogvinduet Symboler, der du finner symboler du kan sette inn i formler.

Ikon

Symboler