Vindu

I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlista.

Nytt vindu

Åpne et nytt vindu med samme innhold som dette dokumentet Slik kan du se ulike deler av det samme dokumentet på en gang.

Lukk

Stenger det gjeldende vinduet. Velg Vindauge → Lukk vindu eller trykk + F4. I forhåndsvisingen for LibreOffice Writer og Calc kan du lukke det gjeldende vinduet ved å klikke på knappen Lukk forhandsvisingen.

Dokumentliste

Lister opp åpne dokumenter. Merk navnet til et dokument i lista for å hoppe til det dokumentet.