Verktøy

Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Symboler

Åpner dialogvinduet Symboler, der du finner symboler du kan sette inn i formler.

Importer formel

Åpner et dialogvindu der du kan importere formler.

Importer MathML fra utklippstavla

Denne kommandoen omformer MathML fra utklippstavla til StarMath og setter det inn ved markøren.

Tilpass

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.