Vis

Angir visningsskalane og definerer hvilke elementer du vil vise. De fleste kommandoene som du kan skrive inn iKommandovindet, er også tilgjengelige gjennommuseklikk hvis du allerede har åpnet Elementfanen medVis - Elementer.

Skalering

Reduser eller forstørr visninga av dokumenter i LibreOffice.

Vis større

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen på statuslinjaenog fra sprettoppmenyen på skrivebordet.

Vis mindre

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen i arbeidsområdet inneholder også skaleringskommandoer

Vis Alle

Viser hele formelen i maksimum størrelse slik at alle elementer er inkludert. Formelen er forminsket eller forstørret slik at alle formelelementer kan vises i arbeidsområdet. Gjeldene zoom faktor vises i statuslinjen viasprettoppmenySprettoppmenyen i arbeidsområdetinneholder også foprstørrelseskommandoer. >disse er kun tilgjengelige for Math dokumenter og ikke i Math objekter som er limt inn i andre dokumenter.

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Oppdater visningen automatisk.

Bruk denne kommandoen til å oppdatere endre formler automatisk. Dersom du ikkj velger dette, blir formelen bare oppdatert etter at du har trykket på Vis → Oppdater eller F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Statuslinja

Vis eller skjul statuslinja nederst i vinduet.

Fullskjerm

Vis eller skjul menyene og verktøylinjene i Writer eller Calc. For å gå ut av fullskjermvisninga trykker du på Fullskjerm på/av-knappen.