Symboler

Åpner dialogvinduet Symboler, der du finner symboler du kan sette inn i formler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Symboler

Når du er på verktøylinja, trykk på

Ikon

Symboler


Catalog Dialog

Symbolsett

Alle symbolene er samlet i symbolsett. Velg et av symbolsettene fra lista. De tilhørende symbolene blir vist i feltet nedenfor.

Når du velger et symbol, vises navnet på den tilsvarende kommandoen under lista med symboler, og en forstørret utgave av symbolet vises til høyre. Vær oppmerksom på at navnet må skrives inn i kommandovinduet nøyaktig slik det vises her (skiller mellom store og små bokstaver).

Når du skal sette inn et symbol, velger du det i lista og trykker Sett inn. Navnet til den tilsvarende kommandoen vises i kommandovinduet.

Rediger

Trykk her for å åpne dialogvinduet Endre symboler.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.