Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Andre

VelgVis - Elementer; SÃ¥ i Elementfanen velgAndrefra listeboksen.


Detaljerte opplysninger om symbolene

Icon

Partial

Setter inn symbolet for et delvis differensial. Du kan også skrive inn partial i kommandovinduet.

Icon

Uendelig

Setter inn uendelighetssymbolet. Du kan også skrive inn infinity eller infty i kommandovinduet.

Icon

Nabla

Setter inn symbolet for en Nabla-vektoroperator. Du kan også skrive inn nabla i kommandovinduet.

Icon

Det eksisterer

Setter inn symbolet for en eksistenskvantor. Du kan også skrive inn exists i kommandovinduet.

Icon

Det eksisterer ikke

Setter inn symbolet for en eksistenskvantor. Du kan også skrive inn notexists i kommandovinduet.

Icon

For alle

Setter inn symbolet for allkvantoren «for alle». Du kan også skrive inn forall direkte i kommandovinduet.

Icon

h-linje

Setter inn symbolet for h-linje-konstanten. Du kan også skrive inn hbar i kommandovinduet.

Icon

Lambda-linje

Setter inn symbolet for en lambda-linje. Du kan også skrive inn lambdabar i kommandovinduet.

Icon

Reell del

Setter inn symbolet for realdelen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn re i kommandovinduet.

Icon

Imaginær del

Setter inn symbolet for den imaginære delen av et komplekst tall. Du kan også skrive inn im i kommandovinduet.

Icon

Weierstrass p

Denne knappen setter inn et symbol for Weierstrass p-funksjonen. Du kan også skrive inn wp i kommandovinduet.

Icon

Pil venstre

Setter inn en pil mot venstre. Du kan også skrive inn leftarrow i kommandovinduet.

Icon

Høyrepil

Setter inn en pil mot høyre. Du kan også skrive inn rightarrow i kommandovinduet.

Icon

Pil opp

Setter inn en oppoverpil. Du kan også skrive inn uparrow i kommandovinduet.

Icon

Pil ned

Setter inn en nedoverpil. Du kan også skrive inn downarrow i kommandovinduet.

Icon

Ellipse

Denne knappen setter inn en ellipse (tre punktum etter hverandre). Du kan også skrive inn dotslow i kommandovinduet.

Icon

Math-akse Elipse

Denne knappen setter inn en vannrett ellipse midt på (tre loddrett sentrerte vannrette punkter). Du kan også skrive inn dotsaxis i kommandovinduet.

Icon

Loddrett ellipse

Denne knappen setter inn en loddrett ellipse (tre punkter stilt loddrett). Du kan også skrive inn dotsvert i kommandovinduet.

Icon

Skråstilt ellipse oppover

Setter inn en skråstilt ellipse oppover (tre punkter på skrå fra nede til venstre og opp mot høyre). Du kan også skrive inn dotsup eller dotsdiag i kommandovinduet.

Icon

Nedovervent skråstilt ellipse

Setter inn en skråstilt ellipse nedover (tre punkter på skrå fra øverst til venstre og ned mot høyre). Du kan også skrive inn dotsdown i kommandovinduet.

Du kan sette inn en bakvendt epsilon ved å skrive inn backepsilon i kommandovinduet.

Du kan sette inn en plassholder i en formel ved å skrive inn <?> i kommandovinduet.