Relasjoner

Kommando(er) som skrives inn

Symbol in Elements pane

Beskrivelse

< eller lt

Icon

Er mindre enn

<< eller ll

Er mye mindre enn

<= eller le

Icon

Er mindre enn eller lik

<> eller neq

Icon

Er ikke lik

=

Icon

Er lik

> eller gt

Icon

Er større enn

>= eller ge

Icon

Er større enn eller lik

>> eller gg

Er mye større enn

approx

Icon

Er tilnærmet lik

def

Er angitt som / er lik etter definisjon

divides

Icon

Er delelig med

dlarrow

Icon

Dobbelpil mot venstre

dlrarrow

Icon

Dobbelpil mot venstre og høyre

drarrow

Icon

Dobbelpil mot høyre

equiv

Icon

Er kongruent med

geslant

Icon

Er større enn eller lik

leslant

Icon

Er mindre enn eller lik

ndivides

Icon

Er ikke delelig med

ortho

Icon

Er rettvinklet med

parallel

Icon

Er parallell med

prop

Icon

Er proporsjonal med

sim

Icon

Er omtrent lik

simeq

Icon

Er omtrent lik eller lik

toward

Icon

GĂĄr mot

prec

Icon

Kommer før

nprec

Icon

Kommer ikke før

succ

Icon

Kommer etter

nsucc

Icon

Kommer ikke etter

preccurlyeq

Icon

Delmengde eller lik

succcurlyeq

Icon

Delmengde eller lik

precsim

Icon

Delmengde eller lik

succsim

Icon

Delmengde eller lik

transl

Symbol for bilde av-samsvar

transr

Symbol for original av-samsvar


Relasjoner

Du kan velge mellom mange ulike operatorer for å strukturere en LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorer er synlige i den nederste delen av elementvinduet. De listes også ihøyreklikkmenyen i Kommandovinduet. De operatorene som ikkj finnes i elementvinduet eller i høyreklikkmenyen, må skrives inn manuelt i Kommandovinduet.