Egenskaper

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen i kommandovinduet, og velg Egenskaper

VelgVis - Elementer; SÃ¥ i Elementfanen velg operatorerfra listeboksen.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Merknadsikon

I beskrivelsen av egenskapsfunksjonene, som vises nedenfor, er bokstaven «a» i ikonet en plassholder for tegnet du vil tilordne en bestemt egenskap. Du kan bytte ut denne bokstaven med en hvilken som helst bokstav du vil bruke.


Egenskapsfunksjoner

Icon

Akutt aksent

Setter inn en plassholder med en akuttaksent. Du kan også skrive inn acute <?> i kommandovinduet.

Icon

Grav aksent

Setter inn en plassholder med en gravaksent (et gravistegn). Du kan også skrive inn grave <?> i kommandovinduet.

Icon

Omvendt sirkumfleks

Setter inn en plassholder med et omvendt sirkumflekstegn (en «hake») over. Du kan også skrive inn check <?> i kommandovinduet.

Icon

Breve-tegnet

Setter inn en plassholder med et breve-aksenttegn. Du kan også skrive inn breve <?> i kommandovinduet.

Icon

Sirkel

Setter inn en sirkel med en plassholder over. Du kan også skrive inn circle <?> i kommandovinduet.

Icon

Vektorpil

Setter inn en plassholder med en vektorpil. Du kan også skrive inn vec <?> i kommandovinduet.

Icon

Tilde

Setter inn en plassholder med en tilde. Du kan også skrive inn tilde <?> i kommandovinduet.

Icon

Sirkumfleks

Setter inn en plassholder med en sirkumfleks (en «hatt»). Du kan også skrive inn hat <?> direkte i kommandovinduet.

Icon

Linje over

Setter inn en linje over en plassholder. Du kan også skrive inn bar <?> i kommandovinduet.

Icon

Punkt

Setter inn en plassholder med et punkt over. Du kan også skrive inn dot <?> i kommandovinduet.

Icon

Bred vektorpil

Setter inn en plassholder med en stor vektorpil over (like bred som uttrykket). Du kan også skrive inn widevec i kommandovinduet.

Icon

Bred tilde

Setter inn bred tilde med en plassholder . Du kan også skrive inn widetilde i kommandovinduet.

Icon

Bred sirkumfleks

Setter inn en stor sirkumfleks (en bred «hatt») med en plassholder. Du kan også skrive inn widehat i kommandovinduet.

Icon

Dobbelt punkt

Setter inn en plassholder med to punkter over. Du kan også skrive inn ddot <?> direkte i kommandovinduet.

Icon

Linje over

Sett inn en linje over en plassholder. Du kan også skrive overline <?> i Kommandovinduet. Linjen justerer seg sjelv til riktig lengde.

Icon

Linje under

Setter inn en linje under en plassholder. Du kan også skrive inn underline <?> i kommandovinduet.

Icon

Linje genom (genomstreking)

Setter inn en plassholder med en linje gjennom. Du kan også skrive inn overstrike <?> i kommandovinduet.

Icon

Trippelpunkt

Setter inn tre punkter over en plassholder. Du kan også skrive inn dddot <?> i kommandovinduet.

Icon

Gjennomsiktig

Setter inn en plassholder for et gjennomsiktig tegn. Dette tegnet tar like stor plass som bokstaven «a», men vises ikke. Du kan også skrive inn phantom <?> i kommandovinduet.

Ikon

Fet skrift

Setter inn en plassholder som er formatert med halvfet skrift. Du kan også skrive inn bold <?> i kommandovinduet.

Ikon

Kursiv skrift

Setter inn en plassholder som er formatert med kursiv skrift. Du kan også skrive inn ital <?> eller italic <?> i kommandovinduet.

Ikon

Endre størrelse

Setter inn en kommando som endrer skriftstørrelsen ved hjelp av to plassholdere. Den første plassholderen gjelder skriftstørrelsen (for eksempel 12) og den andre inneholder teksten. Du bør sette inn et mellomrom mellom verdiene for å sikre at strukturen blir riktig. Du kan også skrive inn size <?> <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

Endre skrift

Setter inn en kommando som endrer skrifttypen ved hjelp av to plassholdere. Erstatt den første plassholderen med navnet til en av de selvvalgte skriftene, Serif, Sans eller Fixed. Erstatt den andre plassholderen med teksten. Du kan også skrive inn font <?> <?> direkte i kommandovinduet.

Du kan bruke kommandoen color til å endre fargen som brukes i formelen. Skriv inn color fulgt av navnet på fargen du vil bruke. (Du må skrive inn fargenavnet på engelsk. Tilgjengelige farger er white (hvit), black (svart), cyan (cyanblå), magenta (magentarød), red (rød), blue (blå), green (grønn) og yellow (gul)). Deretter skriver du inn formelen, tegnet eller tegnrekken. Hvis du skriver inn color green size 20 a, vises bokstaven «a» i grønt med en skriftstørrelse på 20.

Kommandoene nbold og nitalic fjerner standardvalget for halvfet eller kursiv skrift i formelkomponenter. Du kan for eksempel fjerne kursiv fra «x» i formelen «5 x + 3=28» ved å skrive inn nitalic foran «x», slik at formelen ser slik ut: 5 nitalic x + 3=28.

Merknadsikon

Egenskapene «acute», «bar», «breve», «check», «circle», «dot», «ddot», «dddot», «grave», «hat», «tilde» og «vec» bruker alle faste størrelser. Bredden og lengden kan ikke justeres når disse egenskapene brukes sammen med et bredt symbol.


Hvis du vil endre størrelsen, kan du bruke size n, +n, -n, *n eller /n, der n er en plassholder. Denne metoden er nyttig når grunnstørrelsen som brukes i formelen, kan endres. Kommandoene size +n og size -n endrer punktstørrelsen, og kommandoene size *n og size /n endrer størrelsen med en prosentdel. For eksempel vil kommandoen size *1.17 øke størrelsen på et tegn med nøyaktig 17 %.

Advarselsikon

Vær oppmerksom på at noen oppføringer krever at du setter inn mellomrom for å oppnå riktig struktur. Dette gjelder spesielt når du velger egenskaper som bruker faste verdier i steden for plassholdere.


Hvis du vil ha mer informasjon om formatering i LibreOffice Math, se Parenteser og gruppering.

Du finner også nyttig informasjon om egenskaper, indekser og eksponenter og om skalering, som beskriver hvordan du kan strukturere dokumenter på en mer effektiv måte.